म एउटा बन्दुक किन्न चाहन्छु र उभिन चाहन्छु दसगजामा…..

बाजेले
विश्वयुद्धमा खाएका
भाडाका गोली बापत
पाएका तक्माहरु बचेर,

बा’ले
किनेको एक टुक्रा
जमिनको लालपुर्जा
आज
मेरो नाममा सरेको छ।

ए ! देश !!!
त्यो
एक टुक्रा
जमिन बचेर
म एउटा बन्दुक किन्न चाहन्छु

उभिन चाहन्छु
दसगजामा।

© रसिक राज